Entreprenør »

Mesterhus gjer draumen til verkelegheit! Fretland Bygg AS er medlem i Mesterhus-kjeda og har derfor tilgang på og rettar til den største huskatalogen i Norge.

Din byggpartnar!

Velkommen til Fretland Bygg AS – ein totalleverandør av entrepenørtenester og byggjevarer til heile Lærdal og omegn!

Sidan 1952 har Fretland Bygg AS drive byggjeverksemd i Lærdal. Som medlem av Mesterhus-kjeda tilbyr me flotte bustader med moderne løysingar, bygd av handverkarar med stor lokalkunnskap. Me byggjer og hytter, og gjennom Byggeriet tilbyr me eit stort utval innan byggjevarer. Velkommen til oss for ein byggjeprat og god handel!